Vrijdag 24 mei 2019

AGENDA

16

MEI

Thema-avond in Pieterskerk

Breukelen - Pieterskerk

Aanvang: 20.00 uur

BREUKELEN > Thema-avond op 16 mei over onze omgang met lijden en dood

Goed leven, het jaarthema van de Pieterskerk (PKN), willen we allemaal, daar streven we ook naar, individueel en als samenleving. Maar hoe we het

goede leven ook vormgeven, we ontkomen niet aan het lijden en de dood. In de samenleving wordt gezocht naar een manier van omgaan met ‘ondraaglijk en uitzichtloos’ lijden en die wordt steeds vaker gevonden in de ‘goede dood’, euthanasie, als zelfgekozen levenseinde.

Op donderdag 16 mei kijken we hier vanuit een christelijk perspectief tegen aan en kijken we hoe we om gaan met de dilemma’s die zich hier aandienen. Te gast is dan Ds. Margriet van der Kooi, als geestelijk verzorger verbonden aan het Antoniusziekenhuis, heeft niet alleen ruime ervaring met deze thematiek, maar kan de dingen, blijkens haar verschillende publicaties, ook beeldend verwoorden. Ze zal met het morele veld verkennen. Er zal volop gelegenheid zijn voor vragen en gesprek.

U bent van harte welkom om te luisteren en/of mee te praten in het Bonifatiushuis (gebouw naast de Pieterskerk, Kerkplein 18 te Breukelen). De avond duurt van 20.00-21.30 uur (inloop 19.45 uur).
© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden