Vrijdagmiddag 15 september houdt Welzijn Stichtse Vecht weer een bingo voor senioren in Cultureel Centrum ’t Web, Spinnerie 15, Loenen. Dit is iedere keer weer een heel gezellige activiteit. Het gaat hier niet om de grote prijzen. Elkaar ontmoeten en een leuke middag beleven zijn veel belangrijker. Aanvang: 14.00 uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur. Deelname: slechts € 2,50 voor 10 rondes. De consumpties zijn voor eigen rekening. Voor deze bingo zoeken we nog 2 tot 4 gastdames of heren die het team komen versterken. Reacties graag naar: Welzijn Stichtse Vecht, Marijke Boot Tel. 0346 – 290710. E-mail: m.boot@welzijnsv.nl