Maandag 23 juli 2018

SPORT Termijn verlengd van subsidie Utrechtse sportclubs voor leden met functiebeperking

UTRECHT > De gemeente Utrecht ondersteunt sportverenigingen in Utrecht die sportactiviteiten organiseren en aanbieden voor leden met een functiebeperking. Door een financiële bijdrage zijn sportverenigingen beter in staat Utrechters met een functiebeperking te laten sporten en bewegen in een goede sportinfrastructuur. De hoogte van het subsidiebedrag per lid wordt bepaald nadat alle subsidieaanvragen zijn ontvangen. Vervolgens wordt het beschikbare budget gedeeld door het totaal aantal opgegeven leden met een functiebeperking van alle verenigingen samen. In 2017 is het maximum aantal leden per vereniging waarvoor de vereniging subsidie ontvangt verhoogd van 50 naar 100 leden per vereniging.

Let op: deze subsidie is expliciet bedoeld voor sport- en beweegactiviteiten die de vereniging aanbiedt voor mensen met een beperking en niet voor regulier aanbod. Aanvragen kunnen worden ingediend door sportverenigingen die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en gevestigd zijn in Utrecht en/of sport aanbiedt in Utrecht. Let op, de aanvraagtermijn voor de subsidieaanvraag voor 2018 is verlengd tot en met 22 oktober 2017.

Aanvragen die later binnenkomen worden niet meer behandeld. Bij de aanvraag moet het aantal spelende leden met een beperking per 1 september 2017 worden opgegeven.

Bij de beoordeling van de subsidieaanvraag wordt gekeken naar de eisen en criteria in de beleidsregel subsidie sportverenigingen.

Ga voor meer informatie en het digitale aanvraagformulier naar: www.utrecht.nl/subsidiesportverenigingen

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden