Zaterdag 24 augustus 2019

NIEUWS Zonne-energie-eilanden op de Haarrijnseplas

VLEUTEN > De energietransitie is in volle gang en de stad Utrecht is er ook volop mee bezig. Er is nu een plan voor de energievoorziening van de nieuwe wijk Haarrijn aan de Haarrijnseplas.

‘Op dit moment onderzoeken wij de mogelijkheid om drijvende zonne-energie-eilanden te laten realiseren op de Haarrijnseplas. De eilanden bieden een unieke kans in Utrecht voor dubbel ruimtegebruik en de combinatie van energieopwekking en natuurontwikkeling. De ontwikkeling van een zonne-energie-eiland sluit naadloos aan bij de doelstellingen van de gemeente voor zonnevelden zoals geformuleerd in het Energieplan Utrecht 2016’, aldus een woordvoerder van de gemeente. Het onderzoek richt zich nu vooral op de haalbaarheid, financiële uitgangspunten van de business case en de wijze van exploitatie door een marktpartij. Het concept-bestemmingsplan is nu voorgelegd bij partijen zoals de provincie, het Hoogheemraadschap, Veiligheidsregio (VRU) en de wijkraden Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn. Een belangrijk onderdeel in dit concept-bestemmingsplan is de mogelijkheid tot realisatie van zonne-energie-eiland(en) op de Haarrijnseplas. Het college denkt aan de realisatie van zonne-energie-eiland(en) tot maximaal 50.000m2 op de Haarrijnseplas. Dit is circa 10% van de oppervlakte van de natuurplas. De plas bestaat uit twee gedeelten, een recreatieplas direct aan het Haarrijnsestrand en een natuurplas. Deze natuurplas is een rustplek voor trekvogels. Vogels broeden in de rietkragen rondom de plas en in de al veelvuldig gebruikte oeverzwaluwwand. Een van de uitgangspunten van het concept-bestemmingsplan is de Haarrijnseplas interessanter maken voor het aangrenzende toekomstige woonmilieu en beter benutten voor zowel natuur als mens.

In het toekomstige woongebied wordt geen gas of stadsverwarming aangeboden. Om woningen van warmte en of koelte te voorzien ligt de nadruk op individuele systemen op blokniveau. Dit betekent in de praktijk o.a. warmtepompen of warmte-koudeopslag (WKO). Hierdoor komt er een extra belasting op het elektriciteitsnet. Indien een marktpartij zich inschrijft voor de ontwikkeling van de zonne-energie-eilanden dan kunnen deze de gevraagde energie gaan leveren in het woongebied. ‘De zonne-energie-eilanden willen wij combineren met een groene omzoming (vooral moerasbeplanting) die schuilplekken en broedgelegenheid en in mindere mate voedsel bieden voor vogels en voor vissen. De beplanting trekt insecten aan en daarmee vleermuizen die al boven het water foerageren’, aldus het college.

1 REACTIE

Huib de Rooij10 maart 2018 om 9:5

Een natuurplas bedekken met 50.000 m2 zonnepanelen en dan vertellen dat dit broedgelegenheid en voedsel biedt voor vogels en vissen.
Hoe krijg je dit verzonnen ?

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden