Zaterdag 7 december 2019

NIEUWS Pleidooi voor verkeersexamen op scholen

STICHTSE VECHT > Lokaal Liberaal maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid als de verkeersexamens op basisscholen in Stichtse Vecht worden afgeschaft. Elk jaar wordt er op de basisscholen een theoretisch en praktisch verkeers examen afgenomen. Bij leerlingen uit groep 7 wordt getoetst of zij zich veilig en volgens de regels door het verkeer kunnen bewegen, zo stelt de fractie van Lokaal Liberaal. Tijdens het schriftelijk Verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen en voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties.-Deelname aan het VVN praktisch Verkeersexamen vergroot de aandacht voor (praktisch) verkeersonderwijs op school. Het maakt ook de ouders bewuster van het belang van verkeersonderwijs en van een gedegen verkeersopvoeding thuis. De fietscontrole die aan het VVN praktisch Verkeersexamen vooraf gaat, maakt kinderen en ouders bewust van het belang van een veilige fiets.

De algemene organisatie wordt elk jaar op bovenschools niveau geregeld. Dit jaar is de organisatie gestopt en er heeft zich geen nieuwe organisator aangediend. Hierdoor gaat het verkeersexamen 2016 vooralsnog niet door, aldus de fractie, die nu vragen stelt aan het college. Is het college op de hoogte van het stoppen van de ‘oude’ organisatie?. Is het college op de hoogte van het niet doorgaan van het verkeersexamen 2016?'is de vraag van gemeenteraadslid Ronald van Liempdt van Lokaal Liberaal, die ook wil weten om hoeveel scholen het gaat. 'Is het college met ons eens dat het verkeersexamen een nuttige en gewenste activiteit is inzake de verkeersveiligheid van onze kinderen? Is het college met ons eens dat het verkeersexamen een jaarlijks terugkerend examen moet zijn voor groep 7 van de basisscholen. In vele gemeenten wordt het verkeersexamen vanuit de gemeente opgepakt en begeleid, dit al dan niet met hulp van vrijwilligers.? Lokaal Liberaal wil dat de gemeente de organisatie op zich gaat nemen en dat er stappen worden genomen om de algemene organisatie weer structureel op poten te krijgen.

"Kan de wethouder ons op de hoogte houden van deze vorderingen in de raadsinformatiebrieven, zodat we op de hoogte blijven van de borging van het praktisch verkeersexamen voor de komende jaren', aldus Ronald van Liempdt van Lokaal Liberaal.

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden