Woensdag 16 oktober 2019

NIEUWS Zorgen over biomassacentrale op Lage Weide

Biomassacentrale Eneco nog niet duurzaam voor de omgeving

REGIO > In december 2015 is de ontwerp vergunning voor een nieuwe biomassacentrale van Eneco op Lage Weide gepubliceerd. Milieugroep Zuilen heeft hier bezwaar tegen gemaakt. Volgens de milieugroep is deze vergunning volstrekt onvoldoende om overlast voor de omgeving te voorkomen. Gevreesd wordt voor geuroverlast en emissies van schadelijke stoffen, zoals kwik en dioxines. De milieugroep pleit dan ook voor betere filtertechnieken, scherpere normen, betere controles en een hogere schoorsteen.

Om het Utrechtse warmtenet te verduurzamen wil Eneco een deel van deze warmteopwekken door middel van het verstoken van biomassa. In 2013 had Nuon, de vorige eigenaar, al een vergunning gekregen voor een biomassacentrale. Omdat de plannen van

Eneco gewijzigd zijn, is een nieuwe vergunningsaanvraag noodzakelijk. “Je zou verwachten dat Eneco ook oog heeft voor een duurzaamheid op lokaal niveau”, aldus Eric Hol, de voorzitter van de milieugroep. “De schoorsteen die men nu wil realiseren

is aanzienlijk lager dan die uit de vergunning van 2013, waardoor geurstoffen en schadelijke emissies veel minder worden verdund en verspreid”. “Verder worden de luchtemissies bijvoorbeeld niet behandeld met actief kool, wat in de vergunning van 2013 wel het geval was. Zorg is dan ook dat er mogelijk te hoge concentratie schadelijke stoffen worden uitgestoten, zoals kwik en dioxines. Daar komt bij dat voor kwik en dioxines geen normen zijn opgenomen in de vergunning, waardoor er feitelijk geen controle is voor deze stoffen.” “Verder vertoont het geuronderzoek gebreken. Er is alleen onderzoek gedaan naar ‘wood

chips’ maar niet naar allerlei ander biomassastromen die ook in de oven mogen.” Milieugroep Zuilen roept Eneco op tot aanpassingen van de voorgestelde centrale, zodat er ook voor de buren van de centrale sprake zal zijn van een duurzame centrale. Daarnaast vraagt de milieugroep de provincie de vergunning in de huidige vorm niet te verlenen.

Milieugroep Zuilen zet zich in voor de leefbaarheid van de wijk Zuilen en omgeving. Op dit moment is de milieubelasting in onze wijk groot en ondervinden omwonenden geluids-, geur- en stofoverlast van bedrijven en andere instellingen op het naastgelegen industrieterrein Lage Weide. Milieugroep Zuilen is van mening dat nieuwe activiteiten op dit terrein niet mogen leiden tot meer hinder.

1 REACTIE

Derk Reeshofwarmte23 februari 2016 om 9:4

Wat nog vele malen erger is is het feit dat men enkel warmte wil gaan opwekken met deze centrale. Dat is zeer laagwaardig gebruik van de brandstof biomassa. Ze halen daar maximaal 40% rendement mee en daarvan gaat ook weer 35-45% verloren in het warmtenet door verliezen en minder geïsoleerde huizen.
Op zich kan biomassa ( mits lokaal en hoogwaardig gebruikt ) best bijdragen maar wat Eneco hier wilt is pure subsidie opbranden en heeft niets met duurzaamheid te maken. De centrale is net in staat om het transportverlies in het totale warmtenet van Utrecht op te wekken.

Stop deze waanzin en laat ze een centrale bouwen die stroom EN warmte En stoom voor industrie opwekt. Beter nog is het hele warmtenet op te knippen en te hergebruiken voor individuele kleinschalige echte restwarmte en overschotten.
Grootschalige warmtenetten zijn meestal niet duurzaam en CO2 besparen ze alleen op papier irl stoot het meestal zelfs meer CO2 uit dan individueel normaal geïsoleerde huizen met een HR gasketel .

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden